ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
 • th

ประกันตลอดชีพ 12PL สมาร์ทโปร


ประกันตลอดชีพ 12PL สมาร์ทโปร

รับตารางผลประโยชน์

12 PL สมาร์ทโปร

สะสมเบี้ย 12 ปี คุ้มครองนาน

เพื่อเป็นทุนและมรดก

 

สะสมเบี้ย 12 ปี คุ้มครองยาวนาน

ความคุ้มครองที่สูง สะสมเพื่อเป็นกองทุนมรดก

ชำระเบี้ยประกันเพียง 12 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ด้วยเบี้ยประกันที่ต่ำ และให้ความคุ้มครองสูง มีเงินจ่ายคืนประจำปี ตั้งแต่ปีที่ 2 จนครบอายุ 85 จะดีกว่าไหมหากเราสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นเงินออมเพื่ออนาคตของคุณและครอบครัว เริ่มวางแผนและรับตารางผลประโยชน์และความคุ้มครองประกอบการตัดสินใจได้ที่นี่

 • สะสมเพื่อเป็นกองทุนมรดก เงินคืนตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงครบอายุ 85 สามารถสะสมเป็นกองทุนมรดกในยามเกษียนอายุ
 • มั่นใจกับอนาคตที่มั่นคง รับเงินครบกำหนดสัญญา 115% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงิเอาประกันตลอดสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนเงินสดและแต่จำนวนใดที่มากกว่า

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • รับเงินจ่ายคืนประจำปีทุกปีโดยเริ่ม I สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป และจะจ่ายให้ปีละครั้งจนกระทั่งครบอายุ 85 ปี
 • สิ้นปีที่ 5 จะได้รับเงินคืนประจำปีเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท
 • สิ้นปีที่ 15 จะได้รับเงินคืนประจำปีเป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท
 • สิ้นปีที่ 17-50 จะได้รับเงินคืนประจำปีเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • อายุครบ 85 ปี รับเงิน 115% ของทุนประกันภัย 1,150,000 บาท
 • รับสิทธินำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงตามกฏหมายสูงสุดถึง 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุขณะทำสัญญาประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 1 เดือน - 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับแบบประกัน 12PL มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงินปันผลตามกรมธรรม์เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รองรับและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการประกอบการของบริษัทฯ

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line