ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
  • th

ประกันตลอดชีพ i-Fine


ประกันตลอดชีพ i-Fine

iFine
ประกันคุ้มครองชีวิต
และอุบัติเหตุ

ประกันไอไฟน์ iFine สบายๆ ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ

แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุในกรมธรรม์เดียว ครอบคลุมอุบัติเหตุหลากหลายอย่างคุ้มค่า อายุรับประกันตั้งแต่ 20-59 ปี

ชำระเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี และรับรองการต่ออายุโดยไม่คำนึงถึงประวัติการเคลมประกันในปีก่อนหน้า

สิทธิประโยชน์

  • อายุรับประกันภัย 20 - 59 ปี
  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 300,000 บาท ด้วยการพิจารณาการรับประกันภัยแบบยืดหยุ่น ตอบคำถามสุขภาพเพียง 3 ข้อ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพิ่มเติมจากผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต* และเพิ่มเป็น 2 เท่า สำหรับอุบัติเหตุสาธารณะที่ระบุตามเงื่อนไข* เริ่มต้น 1,000,000 บาท สูงสุด 6,000,000 บาท
  • คุ้มครองกรณี สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปีกรมธรรม์ ตามที่ระบุในตารางรายละเอียดผลประโยชน์
  • ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้งตามที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ เริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุด 300,000 บาท
  • ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน เนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มต้นวันละ 1,000 บาท สูงสุดวันละ 2,500 บาท กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อปีกรมธรรม์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

 

 

ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิตจากแบบประกัน iFine

รายละเอียด
    แผนประกันที่แนะนำ    
iFind1 iFind2 iFind3 iFind4 iFind5
(1) ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
(2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปีกรมธรรม์)          
(2.1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากข้อ 1)          
- กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
- กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ 1,000,000 1,500,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000
(2.2) การสูญเสียอวัยวะ 10,000 - 500,000 15,000 - 750,000 20,000 - 1,000,000 40,000 - 2,000,000 60,000 - 3,000,000
- สูญเสียมือหรือเท้า 1 ข้างหรือมากกว่า 500,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
- สูญเสียสายตา 1 ข้างหรือมากกว่า 500,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
- สูญเสียการได้ยิน 75,000 - 375,000 112,500 - 562,500 150,000 - 750,000 300,000 - 1,500,000 450,000 - 2,250,000
- สูญเสียการพูด 250,000 375,000 500,000 1,000,000 1,500,000
- สูญเสียกระจกตาทั้งสองข้าง 250,000 375,000 500,000 1,000,000 1,500,000
- สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อที่สูญเสีย) 10,000 - 350,000 10,000 - 525,000 20,000 - 700,000 40,000 - 1,400,000 60,000 - 2,100,000
- กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหักและรักษาไม่หาย 50,000 75,000 100,00 200,000 300,000
- ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 37,500 56,250 75,000 150,000 225,000
(2.3) กรณีมีบาดแผลไหม้ฉกรรจ์ (ซึ่งมีความเสียหาย ตั้งแต่ 2% ขึ้นไปของผิวหนังทั้งหมด) 125,000 - 500,000 187,500 - 750,000 250,000 - 1,000,000 500,000 - 2,000,000 750,000 - 3,000,000
(3) ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 50,000 75,000 100,000 200,000 300,000
(4) ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (จำนวนวันสูงสุด ไม่เกิน 365 วัน) 1,000 1,250 1,500 2,000 2,500

หมายเหตุ

1. หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยการส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท

2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line