ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
 • th

ประกันตลอดชีพ i-Protect Package


ประกันตลอดชีพ i-Protect Package

รับตารางผลประโยชน์

i Protect 5 Package

หลักประกันพร้อมความคุ้มครอง

การสูญเสียรายได้

 

i-Protect

ความคุ้มครองที่สูง ตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเบี้ย
เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะดูแลคนข้างหลังได้ดีเท่ากับสิ่งที่คุณเตรียมไว้ให้กับพวกเขาเอง

 • รับความคุ้มครองตั้งแต่วันแรก ในขณะที่รูปแบบอื่นอาจใช้เวลากว่า 50 ปีถึงจะสร้างกองมรดกได้ 1 ล้านบาทเท่ากับ i-Protect
 • หมดกังวัลกับการจ่ายเบี้ยประกันด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 23บาท/วัน หรือเลือกจ่ายเบี้ย 5 ปี 10 ปี หรือ 85 ปีก็ได้
 • ผลตอบแทนแน่นอน ไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ถ้าทุนประกัน 1 ล้านบาท กองมรดกของคุณก็จะมีค่าเท่ากับ 1 ล้านบาทตลอดอายุสัญญา
 • ผลประโยชน์ที่ทายาทได้รับไม่ต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียม ไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

จุดเด่นของ i-Protect

 • รับความคุ้มครองสูงสุด ตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย
 • ค่าเบี้ยสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียงหลักร้อยต่อเดือน
 • จ่ายเบี้ยสั้นๆ 5 ปี 10 ปี หรือค่อยๆจ่ายถึงอายุ 85 ปีก็สามารถเลือกได้
 • ผลประโยชน์ไม่เสียภาษี ไม่ต้องผ่านขั้นตอนศาลเหมือนการรับมรดกปกติ
 • ไม่ถูกหักภาษี หรือค่าธรรมเนียมโอนมรดก
 • เบี้ยประกัน หักลดหย่อนภาษีได้

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุขณะทำสัญญาประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด
ผลประโยชน์
แผนประกันสำเร็จรูป ไอ โพรเทค
SMART SILVER GOLD PLATINUM
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ 200,000 300,000 500,000 1,000,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป 400,000 600,000 1,000,000 2,000,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย 600,000 900,000 1,500,000 3,000,000
2. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันสัญญาหลัก
2.1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หลักเท่านั้น
3. การสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้ (จากอุบัติเหตุ)
3.1 สูญเสียมือหรือเท้า 1 ข้างหรือมากกว่า 200,000 300,000 500,000 1,000,000
3.2 สูญเสียสายตา 1 ข้างหรือมากกว่า 200,000 300,000 500,000 1,000,000
3.3 สูญเสียการได้ยิน 30,000-150,000 45,000-225,000 75,000-375,000 150,000-750,000
3.4 สูญเสียการพูด 100,000 150,000 250,000 500,000
3.5 สูญเสียแก้วตาทั้งสองข้าง 100,000 150,000 250,000 500,000
3.6 สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อที่สูญเสีย) 4,000-140,000 6,000-210,000 10,000-350,000 20,000-700,000
3.7 กระดูกขา หรือสะบ้า แตกหัก 20,000 30,000 50,000 100,000
3.8 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 15,000 22,500 37,500 75,000
3.9 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นอยู่ % ความเสียหายของผิวหนัง) 50,000-200,000 75,000-300,000 125,000-500,000 250,000-1,000,000
4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
4.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน/การรักษาพยาบาล) 1,000 บาท/วัน 1,000 บาท/วัน 1,000 บาท/วัน 1,000 บาท/วัน
4.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน/การรักษาพยาบาล) 2,000 บาท/วัน 2,000 บาท/วัน 2,000 บาท/วัน 2,000 บาท/วัน
4.3 กรณีผ่าตัดและหัตการ (สูงสุด 5 วัน/การรักษาพยาบาล และสูงสุด 15 วัน/ปีกรมธรรม์) 2,500 บาท/วัน 2,500 บาท/วัน 2,500 บาท/วัน 2,500 บาท/วัน
อายุรับประกันภัย 16 - 60 ปี

แบบจ่ายเบี้ยระยะสั้น 5 ปี

อายุ SMART SILVER GOLD PLATINUM
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
16 15,072 13,184 21,958 19,126 35,730 31,010 69,160 59,720
17 15,106 13,200 22,009 19,150 35,815 31,050 69,330 59,800
18 15,132 13,216 22,048 19,174 35,880 31,090 69,460 59,880
19 15,156 13,232 22,084 19,198 35,940 31,130 69,580 59,960
20 15,176 13,248 22,114 19,222 35,990 31,170 69,680 60,040
21 15,186 13,264 22,129 19,246 36,015 31,210 69,730 60,120
22 15,194 13,280 22,141 19,270 36,035 31,250 69,770 60,200
23 15,200 13,296 22,150 19,294 36,050 31,290 69,800 60,280
24 15,206 13,312 22,159 19,318 36,065 31,330 69,830 60,360
25 15,212 13,330 22,168 19,345 36,080 31,375 69,860 60,450
26 15,220 13,346 22,180 19,369 36,100 31,415 69,900 60,530
27 15,228 13,364 22,192 19,396 36,120 31,460 69,940 60,620
28 15,238 13,382 22,207 19,423 36,145 31,505 69,990 60,710
29 15,250 13,498 22,225 19,597 36,175 31,795 70,050 61,290
30 15,262 13,616 22,243 19,774 36,205 32,090 70,110 61,880
31 15,502 13,640 22,603 19,810 36,805 32,150 71,310 62,000
32 15,520 13,662 22,630 19,843 36,850 32,205 71,400 62,110
33 15,774 13,894 23,011 20,191 37,485 32,785 72,670 63,270
34 15,796 14,132 23,044 20,548 37,540 33,380 72,780 64,460
35 16,184 14,596 23,626 21,244 38,510 34,540 74,720 66,780
36 16,836 14,966 24,604 21,799 40,140 35,465 77,980 68,630
37 17,132 15,348 25,048 22,372 40,880 36,420 79,460 70,540
38 17,434 15,628 25,501 22,792 41,635 37,120 80,970 71,940
39 17,746 15,914 25,969 23,221 42,415 37,835 82,530 73,370
40 18,202 16,214 26,653 23,671 43,555 38,585 84,810 74,870
41 19,150 16,722 27,975 24,333 45,625 39,555 88,750 76,610
42 20,204 17,298 29,556 25,197 48,260 40,995 94,020 79,490
43 20,582 17,894 30,123 26,091 49,205 42,485 95,910 82,470
44 20,970 18,512 30,705 27,018 50,175 44,030 97,850 85,560
45 21,368 19,020 31,302 27,780 51,170 45,300 99,840 88,100
46 22,232 19,546 32,598 28,569 53,330 46,615 104,160 90,730
47 23,136 20,234 33,954 29,601 55,590 48,335 108,680 94,170
48 23,596 21,242 34,644 31,113 56,740 50,855 110,980 99,210
49 24,072 21,994 35,358 32,241 57,930 52,735 113,360 102,970
50 24,564 22,474 36,096 32,961 59,160 53,935 115,820 105,370
51 26,424 24,096 38,636 35,144 63,060 57,240 123,120 111,480
52 27,318 24,628 39,977 35,942 65,295 58,570 127,590 114,140
53 27,886 24,852 40,829 36,278 66,715 59,130 130,430 115,260
54 28,478 25,080 41,717 36,620 68,195 59,700 133,390 116,400
55 29,090 25,656 42,635 37,484 69,725 61,140 136,450 119,280
56 29,830 26,996 43,745 39,494 71,575 64,490 140,150 125,980
57 30,838 27,588 45,257 40,382 74,095 65,970 145,190 128,940
58 31,490 28,196 46,235 41,294 75,725 67,490 148,450 131,980
59 32,162 28,446 47,243 41,669 77,405 68,115 151,810 133,230
60 32,858 29,270 48,287 42,905 79,145 70,175 155,290 137,350

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line