ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
  • th

ประกันตลอดชีพ i-Protect S


ประกันตลอดชีพ i-Protect S

iProtect S
ประกันคุ้มครองตลอดชีพ

ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

สิทธิประโยชน์

  • อายุรับประกันภัย 18 - 55 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 10 ปีแต่ คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
  • สร้างมรดกหลักล้าน ด้วยเบี้ยประกันเพียง 2,859 บาทต่อเดือน*
  • ผลประโยชน์ที่ทายาทได้รับไม่ต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียม
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

หมายเหตุ

  • * กรณีผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท
  • ** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด
  • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line