ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
 • th

ประกัน iPlus


ประกัน iPlus

รายละเอียดสินค้า

iPlus ไอพลัส กรุงไทย-แอกซ่า

ออมอย่างคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า

ความโดดเด่นของ iPlus

 • ออมระยะสั้น ชำระเบี้ยประกันเพียง 6 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 10
 • รับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผล ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10
 • คุ้มครองเพิ่มจากการเสียชีวิตด้วย 5 โรคร้ายแรง
 • คุ้มครองการเสียชีวิตหรืออวัยวัจากอุบัติเหตุ
 • สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของสรรพากร

ด้วยผลประโยชน์การออมที่คุ้มค่า

ออมระยะสั้นวางแผนการออมได้ง่าย

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี

รับเงินจ่ายคืนประจำปี (รับรองการจ่าย)

 • 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 1 - 3
 • 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 4 - 6
 • 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 7 - 10
 • ครบกำหนดสัญญารับเพิ่มอีก 160% รวมรับผลประโยชน์เงินจ่ายคืนขั้นต่ำ 191%

รับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผล

 • เงินปันผลระดับกลาง* สิ้นปีที่ 1-9 ในอัตรา 0.75% ของจำนวนเงินเอาประกัน สิ้นปีที่ 10 ในอัตรา 12%
 • เงินปันผลประดับสูง * สิ้นปีที่ 1-9 ในอัตรา 0.90% ของจำนวนเงินเอาประกัน สิ้นปีที่ 10 ในอัตรา 14.4%

*จำนวนเงินปันผลที่แสดงเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองจำนวนการจ่าย โดยอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการประมาณการจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่แสดงได้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขายก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

บวกความคุ้มครองที่มากกว่า

คุ้มครองชีวิตหรือเจ็บป่วยด้วย 5 โรคร้ายแรง

 • มะเร็งระยะลุกลาม
 • ตับวาย
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

 

 • สูญเสียแขน มือ ขา หรือ เท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 หรือ 2 ข้าง โดยที่มือสูญเสียตั้งแต่ข้อมือและเท้าสูญเสียตั้งแต่ข้อเท้า
 • สูญเสียตา 1 ข้างหรือ 2 ข้าง
 • สูยเสียการได้ยินทั้ง 2 ข้าง
 • แผลไหม้ฉกรรจ์ในระดับ 3 ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับ 20% ของร่างกาย
 • การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง**

**การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรงหมายถึง การบาดเจ็บที่ศรีษะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน และได้รับการวินิจฉัยและประเมิณโดยแพทย์ คือ การเคลื่อนย้าย การเดินหรือเคลื่อนที่ การแต่งกาย การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การขับถ่าย

ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

ปีที่ เบี้ยประกันภัย เงินคืนและเงินครบกำหนดสัญญา   เงินปันผล*   รวมเงินจ่ายคืน และเงินปันผล   กรณีสะสม
ไว้กับบริษัท ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 2% ต่อปี ผลประโยชน์ระดับกลาง*
กรณีสะสม
ไว้กับบริษัท ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 2% ต่อปี ผลประโยชน์ระดับสูง*
ระดับกลาง ระดับสูง ผลประโยชน์ระดับกลาง* ผลประโยชน์
ระดับสูง*
1 313,025 20,000 7,500 9,000 27,500 29,000 27,500 29,000
2 313,025 20,000 7,500 9,000 27,500 29,000 55,550 58,580
3 313,025 20,000 7,500 9,000 27,500 29,000 84,161 88,752
4 313,025 30,000 7,500 9,000 37,500 39,000 123,344 129,527
5 313,025 30,000 7,500 9,000 37,500 39,000 163,311 171,117
6 313,025 30,000 7,500 9,000 37,500 39,000 204,077 213,540
7 - 40,000 7,500 9,000 47,500 49,000 255,659 266,810
8 - 40,000 7,500 9,000 47,500 49,000 308,272 321,147
9 - 40,000 7,500 9,000 47,500 49,000 361,937 376,569
10 - 1,640,000 120,000 144,000 1,760,000 1,784,000 2,129,176 2,168,101
รวม 1,878,150 1,910,000 187,500 225,000 2,097,500 2,135,000
 • ผลประโยชน์ขั้นต่ำ (ไม่รวมเงินปันผล*) 1,934,553 บาท
 • ผลประโยชน์ระดับกลาง (รวมเงินปันผล*) 2,129,176 บาท
 • ผลประโยชน์ระดับสูง (รวมเงินปันผล*) 2,168,101 บาท
 • เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์กรณีสะสมไว้กับบริษัท(ด้วยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 2%)
 • เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์เมื่อครบกำหนดสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • เงินปันผล(*) กรณีสะสมไว้กับบริษัท (ด้วยอัตราดอกเบี้ยขันต่ำ 2% ต่อปี)
 • มูลค่าความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป
 • มูลค่าความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

*จำนวนเงินปันผลที่แสดงเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองจำนวนการจ่าย โดยอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการประมาณการจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่แสดงได้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขายก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

รับตารางผลประโยชน์

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line
ราคา:
0.00
หมวดหมู่:
ประกันออมทรัพย์ iPlus
ปรับปรุงล่าสุด:
15 พฤศจิกายน 2018
ประกัน iPlus ประกันสุขภาพ ประกันตลอดชีพ ประกันภัย ประกัน ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ประกันสุขภาพกรุงไทย

ประกันสุขภาพกรุงไทย ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

สอบถาม
ประกัน I Protect S

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ครบทุกประเภท ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาลบาลที่ครอบคลุม มีให้เลือกครบทั้ง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพวันทำงาน และผู้สูงอายุ

สอบถาม
แพ็คเกจสำเร็จรูป ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ครบทุกประเภท ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาลบาลที่ครอบคลุม มีให้เลือกครบทั้ง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพวันทำงาน และผู้สูงอายุ

สอบถาม
ประกันโรคร้ายแรง | iCare

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ครบทุกประเภท ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาลบาลที่ครอบคลุม มีให้เลือกครบทั้ง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพวันทำงาน และผู้สูงอายุ

สอบถาม
ประกัน iShield

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ครบทุกประเภท ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาลบาลที่ครอบคลุม มีให้เลือกครบทั้ง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพวันทำงาน และผู้สูงอายุ

สอบถาม
ประกันวัยเกษียณ

ประกันวัยเกษียณ ทางเลือกในการเริ่มต้นแผนอนาคตหลังการเกษียณของคุณ ความโดดเด่นของ iRetire iRetire 1 : ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว iRetire 5 : ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี

สอบถาม
ประกันเกษียณอายุ PR60

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ครบทุกประเภท ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาลบาลที่ครอบคลุม มีให้เลือกครบทั้ง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพวันทำงาน และผู้สูงอายุ

สอบถาม
ประกันควบการลงทุน iInvest

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ครบทุกประเภท ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาลบาลที่ครอบคลุม มีให้เลือกครบทั้ง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพวันทำงาน และผู้สูงอายุ

สอบถาม