ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
  • th

แพ็คเกจสำเร็จรูป ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม


แพ็คเกจสำเร็จรูป ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

แพ็คเกจสำเร็จรูป
ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับพนักงาน จาก กรุงไทย-แอกซ่า

การเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด ด้วยแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน แม้ในยามฉุกเฉิน

สิทธิประโยชน์หลักประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

 

คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และการสูญเสียอวัยวะ

คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

คุ้มครองการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในและนอก (IPD&OPD)

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

16-64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)

จำนวน

10 คนขึ้นไป

ช่องทางการจำหน่าย

ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร

ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิตที่เลือกได้ตามความต้องการทั้ง 6 แบบ

รายละเอียด
จำนวนเงินเอาประกัน
100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท 600,000 บาท
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6

ผลประโยชน์

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

การเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
การเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ (รับเพิ่มจากการเสียชีวิตทุกกรณี) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ต่อโรค / ครั้ง

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

1.ค่าห้อง ค่าอาหาร ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
2.ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ ค่าห้อง ค่าอาหาร ประจำวันในข้างต้นแล้วไม่เกิน 31 วัน) 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
3.ค่าแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 700 900 1,200 1,450 1,700 2,000
4.ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ตามตารางผ่าตัด) 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
5.ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
6.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง (รวมอยู่ในข้อ 5) 4,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,500
7.ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยู่ในข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี) 4,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,500

ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์) 400 500 800 1,000 1,200 1,500

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบคำขอเอาประกันภัยชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้
  • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกพนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด
  • ค่าเบี้ยประกันสามารถชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท กรุุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)"

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line