ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
  • th

แพ็คเกจสำเร็จรูป ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม


แพ็คเกจสำเร็จรูป ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

แพ็คเกจสำเร็จรูป
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

เพราะเราเห็นความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จาก กรุงไทย-แอกซ่า

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การเตรียมความพร้อมด้วยสวัสดิการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับองค์กรมืออาชีพ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงานของคุณ

สิทธิประโยชน์หลักประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

16-64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)

จำนวน

5 คนขึ้นไป

ช่องทางการจำหน่าย

ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร

ตารางแสดงผลประโยชน์ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมค่ารักษาพยาบาล ที่คุณจะได้รับ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ PLATINUM

รายละเอียด
จำนวนเงินเอาประกัน
100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 500,000 บาท 700,000 บาท 1,000,000 บาท
แผน P1 แผน P2 แผน P3 แผน P4 แผน P5 แผน P6

ผลประโยชน์

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
- พิเศษ ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ (รวมการบาดเจ็บ จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000
การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
- สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
- สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 1 ข้าง 60,000 120,000 180,000 300,000 420,000 600,000
- สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ) 1,000 - 25,000 2,000 - 50,000 3,000 - 75,000 5,000 - 125,000 7,000 - 175,000 10,000 - 250,000
- หูหนวก 2 ข้างหรือเป็นใบ้ 50,000 100,000 150,000 250,000 350,000 500,000
- หูหนวก 1 ข้าง 15,000 30,000 45,000 75,000 105,000 150,000
การฆาตกรรมลอบทำร้าย 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000

 

ตารางแสดงผลประโยชน์ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมค่ารักษาพยาบาล ที่คุณจะได้รับ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ CLASSIC

รายละเอียด
จำนวนเงินเอาประกัน
100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 500,000 บาท 700,000 บาท 1,000,000 บาท
แผน C1 แผน C2 แผน C3 แผน C4 แผน C5 แผน C6

ผลประโยชน์

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
- สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
- สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 1 ข้าง 60,000 120,000 180,000 300,000 420,000 600,000
- สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ) 1,000 - 25,000 2,000 - 50,000 3,000 - 75,000 5,000 - 125,000 7,000 - 175,000 10,000 - 250,000
- หูหนวก 2 ข้างหรือเป็นใบ้ 50,000 100,000 150,000 250,000 350,000 500,000
- หูหนวก 1 ข้าง 15,000 30,000 45,000 75,000 105,000 150,000
การฆาตกรรมลอบทำร้าย 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000

 

เอกสารประกอบการสมัครและช่องทางการชำระเงิน

  • ใบคำขอเอาประกันภัยชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้
  • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก พนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด
  • ค่าเบี้ยประกันสามารถชำระเงินเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท กรุุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)"
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด)

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line