ตัวแทนประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โทร 087-122-2245
 • th

ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น


ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพเด็ก

ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น

i-Child Health Protection ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เด็ก 1 เดือนถึง 15 ปี ที่คุ้มครองสูงสุดในตลาด จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  ซึ่งรวมถึงเอ็กเรย์อัลตร้าซาวน์ และค่าปรึกษาแพทย์และยา

 • เหนือกว่าด้วยความคุ้มครองการฉีดวัคซีน
  คุ้มครองการตรวจสุขภาพ สายตา และ ทันตกรรม

 • เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายตามวงเงิน
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบ เหมาจ่ายตามวงเงิน รวมสูงสุดของแต่ละแผน

 • ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก
  ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก และบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ตารางผลประโยชน์ ประกันสุขภาพเด็ก ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น

ผลประโยชน์
แผนประกัน
PLATINUM DIAMOND GOLD SILVER SMART
การเสียชีวิต ทุกกรณี 50,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า
กรณีอายุครบ 85 รับผลประโยชน์ 50,000
1. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน IPD
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ต่อวัน 21,000 บาท 15,000 บาท 9,000 บาท 5,200 บาท 5,200 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล (เหมาจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน) ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
1.3 ค่าชดเชยรายวัน (เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น) 1,000 บาท (กรณีไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์อื่นๆ)
2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก : OPD
2.1 เคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2.2 ค่าล้างไต ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2.3 ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
2.4 ค่าปรึกษาแพทย์และยา รวมถึงใบสั่งยา ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อปี ไม่เกิน 12,000 บาท ต่อปี
2.5 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์
2.6 ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กเรย์ อัลตร้าซาว
2.7 ค่ากายภาพบำบัด
3. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ
3.1 ค่ารถพยาบาล ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.2 ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.3 ค่าศัลยกรรมในช่องปาก ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.4 ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร *(12MWP) ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
3.5 ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี - - - - - -
3.6 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (*12MWP) 400,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.7 ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก 35,000 บาท/ปี 5,000 บาท/ปี - - - - - -
3.8 ค่ารักษาด้านจิตเวช 200,000 บาท/ปี 5,000 บาท/ปี - - - - - -
3.9 ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม (**) 36,000 บาท/ปี 7,500 บาท/ปี 4,000 บาท/ปี - - - -
3.10 ค่าดูแลรักษาสายตา 25,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.11 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (*12MWP) 30,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.12 ค่าฉีดวัคซีน 45,000 บาท/ปี - - - - - - - -
3.13 ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้าย 1,000,000 บาท/ปี - - - - - - - -
4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี 100 ล้านบาท 70 ล้านบาท 10 ล้านบาท 6 ล้านบาท 3 ล้านบาท
อาณาเขตความคุ้มครอง 4 อาณาเขตความคุ้มครองให้เลือก 1)ทั่วโลก 2)ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา 3)เอเชีย 4)ประเทศไทย
คุ้มครองทั่วโลก ให้ความคุ้มครองทั่วโลกจากนอกอาณาเขตที่ได้เลือกไว้ สำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหัน (สูงสุด 45 วันต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง)
ช่วงอายุ (ชาย/หญิง)
 ราคาเบี้ยประกันรายปี ตามช่วงอายุ
Platinum Diamond Gold Silver Smart
0-5  120,xxx 78,xxx 77,xxx 74,xxx 64,xxx
6-10  71,xxx  47,xxx  46,xxx  44,xxx  38,xxx
11-15  66,xxx  34,xxx  32,xxx  30,xxx  26,xxx

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก
 • การ เจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน /เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด/ริดสีดวงทวาร/ไส้เลื่อนทุกชนิด/ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก/การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์/นิ่วทุกชนิด/เส้นเลือดขอดที่ขา/เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ทำไมประกันเด็ก “ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น” ถึงดีที่สุด

เนื่องจากแผนประกันสุขภาพ ไอชายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น เป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกความต้องการของการดูแลสุขภาพ เช่น

1 - ความคุ้มครองผู้ป่วยใน ในลักษณะเหมาจ่ายที่ให้ผลประโยชน์ในรูปแบบของงินก้อนต่อปี ทำให้ง่ายต่อการเคลม ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจากแผนประกันสุขภาพแบบอื่นๆ ในตลาดที่ให้ผลประโยชน์จำกัดตามประเภทของการรักษา เช่น ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เป็นต้น ทำให้ผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างในการเคลมค่อนข้างสูง

2 - ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ในลักษณะของผลประโยชน์สูงสุดต่อปี โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งในส่วนของค่ายา ค่าแพทย์ รวมถึงการ ultrasound, X-ray, MRI, CT scan หรือการตรวจในห้องปฎิบัติการ และค่ากายภาพบำบัด ซึ่งแตกต่างจากแผนประกันภัยผู้ป่วยนอกในตลาด ที่ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะการจ่ายผลประโยชน์ต่อครั้งที่ไปรักษา ทำให้ไม่สามารถเคลมในส่วนของการวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์ และการตรวจในห้องปฎิบัติการได้

3 - ผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึง ค่าตรวจรักษาทันตกรรม ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าดูแลรักษาสายตา และค่าฉีดวัคซีน เป็นต้น

การเคลม และเรียกร้องสินไหม

ไม่ต้องสำรองจ่าย : กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญาหรือในกลุ่มเครือข่าย ท่านสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยกับโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องทำการสำรองจ่าย

การสำรองจ่าย : หากท่านเข้าโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย ท่านจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนและส่งเอกสารการเคลมมายังบริษัท เพื่อที่บริษัทจะประเมินค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าใช้จ่ายที่สามารถเคลมได้ให้กับท่านในภายหลัง

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

087-122-2245 (คุณจริยะ)

Line